L.I.F.E. program

Amit még az egyetemeken sem tanítanak!
De mindenkinek szüksége van rá!

Mi a L.I.F.E. program?

A LIFE angol szó, jelentése: élet. 
A L.I.F.E. mozaikszó: Living Information Forms Energy, jelentése: az élő információ formálja az energiát!
A program célja egy olyan képzés közkinccsé tétele, amely MINDENKINEK SEGÍT abban, hogy választ találjon az alábbi kérdésekre:
Ki vagyok én? 
Mi az élet célja, értelme? 
Mi a feladatom az életben?
Hogyan keletkezett, hová tart az Univerzum és benne az ember? 
Mi az anyag, mi az energia és mi az információ?
Mi a holografikus Univerzum?
Hogyan működik a holisztikus életszemlélet?
Hogyan működnek az emberi szervezet működését irányító folyamatok?

A tanfolyamok fokozatosan vezetik be az érdeklődőket előbb – a holografikus világkép ki-alakításának és a természetes gyógymódok elméleti és gyakorlati megvalósításába, utána - a leggyakoribb betegségek kialakulásának okainak felderítésén és megszüntetésének lehetősé-gein keresztül a kvantumbiológiai NLS rendszer napi alkalmazásába. 
A tanfolyamokon való részvétel nincs semmilyen elővégzettséghez kötve, mivel közérthetők!
A négyrészes alaptanfolyam után, amelyre a teljes képzés felépül, további képzések indulnak a Magyarországon leggyakrabban előforduló betegségek tematikájával.
A képzés során MINDENKI olyan ismeretekkel GAZDAGODHAT, amelyek sokkal egyszerűbbé teszik az életét és segítenek a külső – belső béke – ezáltal az egészség megtalálásában!


Az élettani folyamatok „gépészeti” értelmezése

Az orvosi iskolarendszer a materiális tudomány alapját képező fizikai kémia és a molekuláris biológia alapján magyarázza és tanítja az élettani folyamatokat. Azt állítja, hogy az emberi test nagy mennyiségű molekulahalmazokból áll, amelyeket pici golyókként ábrázol.
A francia filozófus, természetkutató és matematikus Descartes híres kinyilatkoztatása: „Az ember gép!” lett a mottója és a motivációja a „karteziánus” gondolkodásnak és a konvencionális nyugati orvoslás fejlődésének.
Ez a konvencionális iskolarendszer gondolkodás azonban mereven leegyszerűsítő.
Az ilyen képzettségű orvos munkája olyan, mint egy mechanikai műszerészé, aki ismeri a gé-pezet valamennyi kis alkatrészét, szétszedi kis részeire és megjavítja, ha valamelyik elromlik.
Ebben a szemléletben az érzelmek és a gondolatok természetesen mellőzendők, hiszen a gépek nem éreznek és nem is gondolkodnak! Vagyis, a betegségek kialakulásában, és a gyógyulásokban nem is játszhatnak szerepet.

Az első komoly repedések ezen a gondolkodáson az un. „spontán gyógyulások” lettek, amelyeket értelmezni nem tudván „placebo hatás” néven neveznek, de sem megmagyarázni sem elfogadni nem képesek, mivel a létük „tudományosan nem bizonyított tény” – csak ÚGY VANNAK!
A nyugati orvoslás a XX. század elejétől szándékosan áttért az évezredes hagyományokkal rendelkező természetes gyógymódokról a kémiai úton előállított szintetikus molekulák, az un „gyógyszerek” alkalmazására. Ez megfelelt a fenti elveknek, hiszen a gyógyszermolekula a konvencionális orvoslás számára, rendszerint egy olyan erőteljes fegyver, amely megöli a baktériumokat, legyőzi a betegséget, be-, vagy kikapcsol bizonyos célhelyeket a szervezet azon részein, ahol a test meghibásodott. 


A valóság: az élettani folyamatok nem lineárisak!

A második – sokkal komolyabb – repedés a XX. második felétől jelentkezett, amikor az einsteini alapokon felépült kvantumfizika és mechanika „fityiszt mutatott” a karteziánus elveknek!
1906-ban Einstein kijelentette, hogy az anyag és az energia ugyanannak a dolognak a különböző megjelenése! Ráadásul az Univerzumban minden rezgés.
A kvantumfizika és a kvantummechanika fejlődése lerombolta a materiális világképet, amely „magával rántotta” a molekulákról alkotott téves elképzeléseket és a molekuláris biológia helyére, amely eddig sem tudott magyarázatot adni az alapvető életjelensége működésére – belépett a kvantumbiológia.
Az 1980-as évek elején Tom Stonier biológus, filozófus, a híres einsteini képletet kiegészítette azzal, hogy az anyag és az energia egyenlő az életet formáló és irányító információval!
Amióta pedig az „Információ és az univerzum belső szerkezete” című könyvében a teóriát közzétette, a jelenlegi szemlélet alapján az orvoslás kvantummechanikai elvek alapján működik!
Ez a kvantummedicina.

Kiderült, hogy a betegségek kialakulása informális (lelki és gondolati) eredetű, a fizikai test pedig a tünetek formájában csupán megjeleníti őket. Erről írták tabudöntő könyvüket Thorwald Dethlefsen és Rüdiger Dahlke „A lélek nyelve a betegség!’ – címmel.
Semmelweiss óta közismert, hogy a konzervatív trendekkel szembenálló újdonságok elfogad-tatása a merev szemléletű többséggel akár száz évig is eltarthat. 
Ennek felgyorsítását szolgálja az alaptanfolyam, amely a L.I.F.E. program kezdeti lépése.

Comments